STRONA GŁÓWNA KONTAKT Katalog wydawnictw STSK

Wybór publikacji o regionie

 NADBUŻAŃSKIM SZLAKIEM
OD KORCZEWA DO TREBLINKI

   * AUTORZY * WSTĘP * SOKOŁÓW PODLASKI * KORCZEW * SKRZESZEW * WIRÓW * MOŁOŻEW *JABŁONNA LACKA *

 

SOKOŁÓW PODLASKI 


Sokołów Podlaski jest miastem ponad osiemnastotysięcznym, położonym na wschodnich krańcach Wysoczyzny Siedleckiej i zachodnim skraju Równiny Sokołowskiej. Miasto posiada dogodne połączenia komunikacyjne z Siedlcami, Warszawą, Węgrowem i Drohiczynem nad Bugiem. Obecnie tędy wiedzie ważny szlak drogowy na Pojezierze Mazurskie. 

* ZABYTKI * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ROŚLINY I ZWIERZĘTA *

* HISTORIA* Walki narodowo - wyzwoleńcze * PRZEMYSŁ *

Konkatedra Najświętszej Marii Panny

Na niewielkim wzniesieniu przy ulicy Kościelnej w roku 1806 został wybudowany pierwszy murowany kościół w stylu barokowym pod wezwaniem św. Michała. Świątynia ta 26 lipca 1944 roku została zniszczona w wyniku bombardowania przez samoloty rosyjskie.


Sokołów. Konkatedra Najświętszej Marii Panny

Na tym miejscu w latach 1948-53, został wzniesiony na planie krzyża, wg projektu Aleksandra Boni, duży murowany kościół pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Ma on cechy neogotyckie z prezbiterium zakończonym półkoliście, po jego wschodniej stronie znajduje się kaplica Chrystusa Miłosiernego, zwieńczony ostrym stropodachem. W ołtarzu głównym znajduje się rzeźba Najświętszej Marii Panny, która została sprowadzona w roku 1953 z Piekar Śląskich i po renowacji w 1992 roku pozostała w centralnej części nowego ołtarza. Rzeźby boczne wykonał Dariusz Kowalski wraz z żoną, a Chrystusa Zmartwychwstałego prof. Gucław Żeniło, który jest również autorem projektu całego ołtarza. W przedsionku znajduje się kropielnica prawdopodobnie z XVI wieku.

Parafia rzymsko-katolicka powstała w Sokołowie Podlaskim w 1414 roku, do diecezji drohiczyńskiej należy od roku 1992, kościół od tego czasu spełnia funkcję konkatedry.

W narożu parkanu znajduje się dwukondygnacyjna klasycystyczna dzwonnica z pierwszej połowy XIX wieku. W najbliższych latach planuje się w miejscu, gdzie stał kościół św. Rocha zbudować pomnik ku czci tego świętego, a ponadto na placu konkatedralnym usytuować XV Stacji Różańcowych.

 

SOKOŁÓW PODLASKI
* HISTORIA* Walki narodowo - wyzwoleńcze * PRZEMYSŁ *

* ZABYTKI * ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE * ROŚLINY I ZWIERZĘTA *

 

 * AUTORZY * WSTĘP * SOKOŁÓW PODLASKI * KORCZEW * SKRZESZEW * WIRÓW * MOŁOŻEW *JABŁONNA LACKA *